Logo

Konferencia: Černobyľ 1986, zatajované havárie

Ústav pamäti národa spoločne s ďalšími partnermi pripravuje multidisciplinárnu konferenciu pri príležitosti 30. výročia od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Cieľom konferencie je zachytiť pohľady pracovníkov v zdravotníctve, na meteorologických staniciach, v elektrárňach, na úrovni straníckych a správnych orgánov. Akým spôsobom sme ne/reflektovali ochranné opatrenia? Bola niekde z dôvodu ochrany obyvateľstva zrušená manifestácia 1. mája 1986? Ako sme ne/vnímali opatrenia zo strany štátu, strany, odborníkov.

Termín konferencie: 26. apríl 2016
Miesto konania konferencie: Bratislava

Hlavné tematické okruhy:
− udalosti v Černobyle (ZSSR, reakcie vo svete)
− reakcie politických špičiek v Československu a v krajinách V4 na udalosti z 26. apríla 1986 (zasadnutia, prijaté opatrenia)
− z pohľadu odborníkov na životné prostredie (predpokladaná hrozba a realita)
− pôsobenie propagandy, médií, sprístupňovania a zatajovanie informácií o Černobyle
− z pohľadu meteorológov
− z pohľadu medicíny (nárast karcinogénnych ochorení, výskyt nových foriem ochorení, psychické ťažkosti a depresie a i.)
− kontaminácia pôdy, vody, vplyv na faunu a flóru
− očami politológov, filozofov
− reflexia mladých ľudí na udalosti z 26. apríla 1986
− osobné spomienky (fotografie, dokumenty k téme konferencie)
− zatajované havárie na Slovensku v čase normalizácie

Výstupom z konferencie bude publikácia.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 24. marca 2016 na e-mail: cernobyl@upn.gov.sk zaslaním anotácie, názvu príspevku a krátkou informáciou o autorovi príspevku.

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo výberu účastníkov konferencie.

UPOZORNENIE (aktualizované 5. 2. 2016): V rámci interdisciplinárneho poňatia konferencie sa nám hlási viacero odborníkov k téme Černobyľ 1986, preto problematika "zatajovaných havárii" nebude predmetom konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 26. apríla 2016. Tejto téme sa budeme venovať v budúcnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt:
František Neupauer, 0905 783 748, frantisek.neupauer@upn.gov.sk
Alžbeta Popárová, 02/593 003 32, alzbeta.poparova@upn.gov.sk

Ústav pamäti národa (konferencia Černobyľ)
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

Vytlačiť