Logo

Konferencia Barbarská noc evanjelikov

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Edukačno-misijným centrom ECAV organizuje pri príležitosti 60. výročia politických procesov s duchovnými evanjelickej cirkvi vedeckú konferenciu "Barbarská noc evanjelikov". Konferencia sa uskutoční 13. októbra 2022 v Aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty na Bartókovej ul. č. 8 v Bratislave od 8:45 hod. Na konferencii vystúpia s príspevkami aj zástupcovia Ústavu pamäti národa.

obrázok 1 strana programu
obrázok 2 strana programu
Vytlačiť