Konferencia a výstava v Krajskom múzeu v Prešove

V Krajskom múzeu v Prešove v Rákociho paláci sa 26. a 27. septembra 2018 konala vedecká konferencia Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien /1918 – 1968 – 1993/. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, 50. výročia Pražskej jari a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Na dvojdňovej konferencii prezentovali výsledky svojich výskumov pracovníci z vedeckých, kultúrnych i akademických pracovísk prevažne z východného Slovenska. Jedným z účastníkov bol historik Ústavu pamäti národa František Neupauer, ktorý prítomným sprostredkoval informácie o Sviečkovej manifestácii (25. marec 1988) z pohľadu východného Slovenska.

Sprievodným podujatím konferencie bolo otvorenie výstavy V osudových rokoch 1918 & 1968. Ústav pamäti národa ako partner výstavy prispel svojimi materiálmi k časti venovanej roku 1968.

Z konferencie bude v závere roku vydaný zborník, ktorý bude zároveň 34. číslom odbornej ročenky múzea s názvom Nové obzory.

"Priebeh konferencie považujem za úspešný, jej výsledky za veľmi prínosné a vydaný zborník bude nesporne cenným zdrojom nových poznatkov o udalostiach spätých so zásadnými štátoprávnymi a politickými zmenami v 20. storočí v prostredí východného Slovenska," zhodnotil hlavný organizátor konferencie a zostavovateľ zborníka Jozef Kušnír. "Zároveň vyjadrujem poďakovanie Ústavu pamäti národa za veľmi ústretovú a operatívnu spoluprácu pri tvorbe výstavy V osudových rokoch 1918 & 1968, ktorá prostredníctvom jedinečných dokumentov, fotografií a krátkych dokumentárnych filmov predstavuje zlomové udalostí našich novodobých dejín v regionálnych súvislostiach."

Priebeh konferencie i vydanie zborníka podporil Fond na podporu umenia.

Konferencia Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien /1918 – 1968 – 1993/

Konferencia Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien /1918 – 1968 – 1993/

Konferencia Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien /1918 – 1968 – 1993/

Konferencia Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien /1918 – 1968 – 1993/

Historik ÚPN František Neupauer prítomným sprostredkoval informácie o Sviečkovej manifestácii z pohľadu východného SlovenskaHistorik ÚPN František Neupauer prítomným sprostredkoval informácie o Sviečkovej manifestácii z pohľadu východného Slovenska

Historik ÚPN František Neupauer prítomným sprostredkoval informácie o Sviečkovej manifestácii z pohľadu východného Slovenska

Otvorenie výstavy V osudových rokoch 1918 & 1968

Otvorenie výstavy V osudových rokoch 1918 & 1968

Foto: Krajské múzeum v PrešoveVytlačiť