Logo

Končiaci Festival slobody 2014 odštartoval oslavy 25. výročia Novembra 89

V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 vyvrcholil 16. Novembra 2014 IV. ročník Festivalu slobody, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa. Vyvrcholenie festivalu začalo pontifikálnou sv. omšou, ktorú za účasti podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa, zástupcov diplomatického zboru, účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov a širokej verejnosti v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Sv. omšou spoločne poďakovali Bohu za dar slobody a prosili za tých, ktorí pre ňu trpeli, a svojimi postojmi, príkladom a obetou ju pomohli dosiahnuť.

Program pokračoval v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostným galavečerom, počas ktorého predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák za účasti podpredsedov Národnej rady SR Jána Figeľa a Eriky Jurinovej, poslancov Jany Šípošovej a Alojza Hlinu, zástupcov Európskej siete Pamäť a solidarita, Ústavu pro studium totalitních režimů z Českej republiky, Inštitútu pamäti národa z Poľskej republiky, účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a ďalších hostí odovzdal Ceny ÚPN a pamätné listy.

V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – cenu za odpor proti neslobode si prevzal Ján Vecan za odvahu a statočnosť pri distribúcii náboženskej literatúry v období neslobody. Cenu za prínos pre zachovanie pamäti národa prevzal Ján Šimulčík za výskum a dokumentovanie prenasledovania veriacich a tajnej Cirkvi v období neslobody. V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – mimoriadne ocenenie in memoriam získal Don Anton Hlinka, SDB, saleziánsky kňaz za informovanie prostredníctvom zahraničných rozhlasových staníc o prenasledovaní veriacich počas komunistického režimu. Krajňák odovzdal aj 14 pamätných listov účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na tresty odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov. Slávnostné galavečer bol ukončený recepciou a spoločenským stretnutím.

Slávnostný koniec Festivalu slobody tak odštartoval spomienkové podujatia na udalosti novembra 89, na ktoré sa účastníci festivalu mohli na jednotlivých aktivitách pripraviť a naladiť. IV. ročník Festivalu slobody sa úspešne skončil a jeho konanie prispelo k budovaniu a zachovaniu pamäti národa na totalitný komunistický režim pre budúce generácie. Filmová prehliadka ponúkla v rámci dopoludňajších blokov najmä pre študentov základných a stredných škôl možnosť vzhliadnuť projekcie krátkometrážnych dokumentárnych filmov z produkcie ÚPN o základných a kľúčových momentoch dejín Slovenska v 20. storočí, najmä však v čase neslobody počas komunistického režimu. Mohli tiež vidieť celovečerné hrané, či dokumentárne filmy, prostredníctvom ktorých sa mohli zoznámiť s takými témami, ako holokaust, prenasledovanie cirkví, či udalosti novembra '89. Po každej projekcii filmu bola vytvorená možnosť diskutovať s osobnosťami, historikmi a tvorcami. Počas ďalších dní festivalovej prehliadky boli predstavené aj filmy z domácej i zahraničnej produkcie.

V ďalších dňoch festivalu bola otvorená výstava fotografií Jozefa Mýtneho z revolučných dní roku 89 v Bratislave vo výstavnom priestore budovy RTVS. Uskutočnila sa multimediálna prezentácia projektu „Prevrat", ktorá pomocou autorských ilustrácií, archívnych dokumentov, dobových fotografií a filmových záberov mapovala turbulentné obdobie dožívajúceho komunistického režimu, Nežnú revolúciu, postupnú transformáciu a zavádzanie demokratických pravidiel do spoločnosti. Pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí si zástupcovia Ústavu pamäti národa, Univerzity Komenského a študentov pripomenuli študentský pochod zo 16. novembra 1989. Umelecká skupina Old stars z Prahy odohrala dokudrámu o súdnom procese s vedúcimi tábora v Osvienčime pod názvom Přelíčení. Herci divadla SKRAT uviedli divadelnú hru pod názvom Vnútro vnútra inšpirovanú nevyšetrenou vraždou kňaza Přemysla Coufala bývalou ŠTB. V závere festivalu sa uskutočnila diskusia s osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o pád komunizmu v Česku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku a na Slovensku.

Festival slobody 2014 tak splnil svoj cieľ v duchu zámeru, aby nebol len nostalgických spomínaním na minulosť, ale skôr pohľadom do zrkadla, aby aj dnešná generácia z poznania našej minulosti lepšie pochopila súčasnosť.

Fotografie zo slávnostného galavečera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave (foto ÚPN: Zuzana Chlupová, Štefan Badura)

Diskusia "Naša cesta ku slobode" (foto ÚPN: Štefan Badura).

Vytlačiť