KATREBOVÁ BLEHOVÁ, Beáta. Jozef Cieker a počiatky slovenského vysielania Španielskeho štátneho rozhlasu

Zahraničné vysielanie na Slovensko v období nástupu komunistickej totality.

Cieľom predmetnej vedeckej štúdie je zmapovať počiatky slovenského vysielania Španielskeho štátneho rozhlasu pod vedením bývalého slovenského diplomata Jozefa Ciekra. Deje sa tak v širšom kontexte pôsobenia slovenského povojnového a pofebruárového politického exilu ako aj pri zohľadnení medzinárodnopolitických špecifík bipolárneho sveta v počiatkoch studenej vojny. Spracovanie dodnes neprebádanej problematiky prispieva aj k lepšiemu poznaniu fenoménu zahraničného vysielania v období neslobody ako takého. Samostatné slovenské vysielanie Španielskeho štátneho rozhlasu patrilo medzi vôbec jedno z prvých vysielaní v období studenej vojny (začiatok vysielania v novembri 1949) a dĺžkou trvania (ukončenie vysielania v decembri 1975) sa radí medzi jedno z najdlhšie pôsobiacich. Uplatnenie národného princípu pred princípom štátnym zo strany vedenia Španielskeho štátneho rozhlasu bolo základným predpokladom pre vznik samostatnej slovenskej redakcie a samostatného slovenského vysielania, ktoré vychádzalo z národných a kresťanských tradícií Slovákov a kresťanského svetonázoru vo všeobecnosti, bolo však aj špecifickým odrazom politickej situácie v povojnovom Španielsku pod vedením generála Franca.

Vytlačiť