Kardinál Korec poskytol ÚPN cenné svedectvo z obdobia neslobody

Emeritný nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec vo svojej rezidencii v Nitre v prítomnosti predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka v prvý júnový týždeň poskytol pracovníkom ústavu mimoriadne cenné svedectvo z obdobia neslobody. Výpoveď 90-ročného kardinála sa uskutočnila v rámci projektu Oral history a bola zaznamenaná videotechnikou tak, aby jeho cenné svedectvo mohlo byť zachované a použité pre budúce generácie v dokumentárnych filmoch, ktoré ÚPN pripravuje. Kardinál Korec poskytol rozsiahlu výpoveď, ktorá je o životnom príbehu jednej z významných osobností a morálnych autorít novodobých dejín Slovenska.
Opísal konkrétne životné míľniky od detstva cez rozhodnutie ku kňazskému povolaniu, stretnutie s Andrejom Hlinkom, likvidáciu mužských kláštorov počas známej Barbarskej noci, tajné vysviacky kňazov, či pobyt vo väzení počas výkonu trestu odňatia slobody. Vyjadril sa aj k sviečkovej manifestácii z roku 1988, ktorú dokumentuje publikácia Bratislavský Veľký piatok, zostavená najmä zo svedectiev priamych účastníkov.
Kardinál Korec priblížil aj mimoriadne vzácne prijatie pápežom Pavlom VI. v roku 1969, ktorý mu odovzdal svoje biskupské insígnie. Životný príbeh kardinála Korca je príkladom ako chápať a prijímať výzvy na osobitnú misiu pre službu Bohu a jeho Cirkvi aj v náročných podmienkach. Nesie v sebe aj posolstvo a odkaz súčasným a budúcim generáciám v duchu jeho biskupského hesla „Ut omnes unum sint“ v preklade „Aby všetci jedno boli“, ako odkázal: „toto by si mali uvedomiť všetci, čo majú zodpovednosť za celé Slovensko, inštitúcie ako Ústav pamäti národa, Matica slovenská, či Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré by mali nielen pravdivo a svedomite plniť svoje poslanie, ale mali by vedieť aj spolupracovať v spoločnom snažení na prospech celku v procese upevňovania národného povedomia bez podliehania politickým vplyvom, či záujmom skupín a mocenským zneužitiam jednotlivcov.
Šéfovi ÚPN Krajňákovi kládol na srdce, aby bol ústav aktívny a nápomocný v tom, aby v ľuďoch bola „živá pamäť“. ÚPN má nádej, že aj vďaka svedectvám „Veľkého slovenského kardinála“ sa podarí vytvoriť filmové dokumenty, ktoré budú vynikajúcou pomôckou pre budúce generácie pri zachovaní živej pamäti národa.

Vytlačiť