Logo

Kajúcna tryzna v Leviciach

Utrpenie v koncentračnom tábore Auschwitz neprežilo približne 2300 Židov z Levíc a okolia (od novembra 1938 až do skončenia vojny bolo toto územie súčasťou Maďarska), ktorí tam boli deportovaní v júni 1944. Smútočná spomienka na ich počesť sa konala 1. apríla v levickej synagóge. Cieľom kajúcnej tryzny bolo, aby občania, oficiálni predstavitelia Levíc a zástupcovia cirkví vyjadrili ľútosť a bolesť nad stratou blízkych Židov a zároveň pred Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba prosili o odpustenie a milosť pre mesto.

V prvej časti podujatia priblížili historické fakty Marta Švolíková zo Štátneho archívu v Leviciach a očitý svedok deportácie Ladislav Ürge. Samotná smútočná tryzna sa začala trúbením na šofar, teda baraní roh, ktorým sa v minulosti zvolávali ľudia k pokániu. Pokánie vyslovili jednotliví účastníci a moderátor zároveň poprosil všetkých zhromaždených, aby spoločne vyjadrili ľútosť pred Bohom i predstaviteľmi židovského národa. Urobili tak slovami, ktoré Biblia používa, keď sa žijúca generácia vracia k vyznávaniu zlyhaní predošlého pokolenia: "Odpusť, Bože, nám a naším otcom."

Po pokání zapálili predstavitelia židovskej náboženskej obce a mesta sedem sviec na pamiatku všetkých obetí holokaustu z Levíc a okolia. Po slovách predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igora Rintela zaznela pieseň Hodu I Aldonai. Napokon Igor Rintel v slovenčine a rabín Michail Borisovič Kapustin v hebrejčine vyslovili Áronovské požehnanie: "Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj."

Na kajúcnej tryzne sa ako vzácni hostia zúčastnili 92-ročná pani Štadlerová, ktorá bola v roku 1944 násilne odvezená, a príbuzní deportovaných židovských obyvateľov, pán Štadler a pani Salátiová.

Podujatie pripravilo Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii s podporou primátora mesta Levice Štefana Mišáka. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia levickej samosprávy, židovskej náboženskej obce, viacerých kresťanských cirkví, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Marián Bodolló aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel pred pietnym zhromaždením.

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel pred pietnym zhromaždením.

Foto: Marián Bielik

Vytlačiť