JOZEF PAVLOV: Produkt svojej doby. Okresný veliteľ Hlinkovej gardy vo Zvolene Róbert Kubička

Predložený príspevok popisuje životné turbulencie Róberta Kubičku, ktorý bol jedným z mnohých regionálnych funkcionárov Hlinkovej gardy na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Hoci v medzivojnovom období nebol politicky aktívny, v júni 1938 na podnet ľudáckeho poslanca Antona Šaláta vstúpil do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Po vyhlásení slovenskej autonómie intenzívne vznikali miestne veliteľstvá HG. Práve jeho vstup do tejto organizácie v decembri 1938 sa stal pre jeho ďalší osobný a profesionálny život kľúčový. Patril k dravému konjunkturalistickému krídlu, ktoré videlo v nových spoločensko-politických podmienkach a hlavne na úkor židovskej komunity možnosť rýchlo zbohatnúť. Jeho antisemitizmus nevybočoval z bežných slovenských pomerov, dynamizoval sa práve kvôli ekonomickým ambíciám a vyhoveniu požiadavkám A. Šaláta, ktorý spolu s bratmi Finkovcami stáli za jeho kariérnym vzostupom. Jeho očividné obohacovanie a zneužívanie moci viedlo k odvolaniu z postu tajomníka miestnej organizácie HSĽS vo Zvolene v lete 1942 a k pozvoľnému rastu osobného oportunizmu. Tesne pred vypuknutím Povstania odišiel zo Zvolena do rodných Kysúc, kde zvyšné mesiace 1. SR venoval zbieraniu alibi pre povojnové časy aktívnou pomocou odboju. Okresný ľudový súd vo Zvolene ho po vojne odsúdil na dlhoročné väzenie, z ktorého bol predčasne prepustený v roku 1955 v relatívne mladom veku 42 rokov. Príspevok o R. Kubičkovi je mozaikou tzv. „bielych miest" regionálnych dejín 1. SR.

Vytlačiť