Logo

Jerguš Sivoš - Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory práce na Slovensku 1945 - 1953

Obrázok obálky

Témou publikácie je inštitút nútenej práce na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. Práca analyzuje zrod myšlienky obnovenia pracovných táborov po II. svetovej vojne, ale aj vznik sústreďovacích táborov pre občanov nemeckej a maďarskej národnosti. Venuje sa otázke legislatívnej prípravy nariadení a zákonov o pracovných táboroch, pôsobeniu inštitúcií, ktoré zabezpečovali realizáciu týchto právnych noriem v praxi, chodu a vnútornému životu v táboroch, zmenám v táborovom systéme po definitívnom prevzatí moci komunistami, ale aj pohľadu na výchovu, resp. prevýchovu zaradencov a činnosti Štátnej bezpečnosti v útvaroch.

Cena: vypredané

Vytlačiť