Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ján Šimulčík - Éra samizdatu - doplnené vydanie

Obrázok obálky

V katolíckom prostredí na Slovensku počas obdobia normalizácie (1969 – 1989) vychádzalo vyše dvadsať samizdatových časopisov. Spoločenstvo Fatima zohralo v tejto oblasti dôležitú - a z dnešného pohľadu možno povedať nezastupiteľnú - úlohu.

Spracovávanie histórie samizdatu naráža na svoje informačné zdroje. Všetky udalosti sa odohrávali v maximálnej utajenosti, takže ani sami aktéri často nepoznali všetky užšie alebo širšie súvislosti. Dokumentov a informácií o jednotlivých samizdatoch od Štátnej bezpečnosti taktiež nie je veľa - väčšina z nich totiž bola skartovaná.

V druhom doplnenom vydaní knihy Éra samizdatu historika Ján Šimulčíka je v porovnaní s vydaním z roku 2019 niekoľko zmien. Tie drobné sa týkajú doplnení niekoľkých údajov ako mien, rokov a stotožnení pisateľov článkov samizdatov. Dôležitá zmena je ale v pridaní štyroch nových kapitol, ktoré súvisia s kvantifikovaním počtu vydaných strán samizdatu Spoločenstva Fatima, ako aj jeho spolupracovníkov.

ISBN 978 – 80 – 89335 – 97 – 8
EAN 9788089335978

Cena: 13.00 €

Vytlačiť