Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ján Lenský (1928)

Foto: Ján Lenský

Životopis

„To bol taký proces a dnes premýšľam o tej ľudskej etike, morálnosti a spravodlivosti. A sú to otázky, na ktoré nemôžem odpovedať, lebo sa to nedá....“

Príbeh pamätníka

Ján Lenský sa narodil 27. januára 1928 v Prahe. Pochádza zo židovskej rodiny, no jeho rodičia neboli aktívnymi veriacimi, nedodržiavali židovské tradície, presadzovali skôr cestu asimilácie. V detstve sa plachý Ján cítil osamelo, napätá predvojnová atmosféra na ňom zanechala stopy. Stratenú sebadôveru neskôr získal späť vďaka hre na husliach, v ktorej od detstva vynikal. V Prahe navštevoval obecnú škola a neskôr aj gymnázium. Začiatok vojny pre neho znamenal tiež prerušenie gymnaziálneho štúdia. Arizácia sa dotkla aj jeho otca, ktorý prišiel o svoj obchod. V roku 1939 sa celá rodina nechala pokrstiť, čo ich zachránilo pred prvými transportmi do koncentračných táborov. V zime v roku 1941, keď sa situácia v Česku vyhrotila, sa rodina rozhodla ujsť na Slovensko, kde bola atmosféra v tom čase pomerne pokojná. Dostali sa do Levoče, kde istý čas žili. Po vypuknutí SNP boli nútení ujsť pred Nemcami, a tak sa ako civilisti pridali k partizánom. Jánovi rodičia nezvládli pochod cez hory, a tak sa vrátili späť. Po návrate boli deportovaní do koncentračných táborov. Ján pokračoval s partizánmi, no napokon to tiež vzdal a vrátil sa. Ukrýval sa v Levoči a neskôr v obci Kolačkov. Po skončení vojny a po rokoch odlúčenia sa rodina stretla v Prahe. Ján znovu nastúpil na gymnázium a úspešne zmaturoval. V roku 1947 odišiel do Londýna, kde sa mu podarilo získať štipendium na prestížnej Royal College of Music. V roku 1958 začal pracovať v anglickej opernej spoločnosti ako huslista a dirigent. Tu spoznal aj svoju druhú manželku, s ktorou sa oženil v roku 1961. V tomto období sa zoznámil s mnohými uznávanými hudobníkmi a dirigentmi. Spolu s manželkou, opernou speváčkou, sa rozhodli emigrovať do USA, žili v New Yorku. Od roku 1970 žili a pracovali v Nemecku, kde sa Ján Lenský naplno venoval hudbe.

Židovská identita

„To boli u Židov všelijaké smery. Náš bol skôr na asimilovanie ako si identitu zachovať. My sme vedeli, že to s tou identitou, keď otec svojho syna zavrhne, keď sa ožení s Nežidovkou a také veci, to zachovalo židovskú identitu, ale tiež to zachovalo antisemitizmus a my sme s tým nechceli mať nič spoločné.“

Útek na Slovensko

„Potom ale začali transporty, v štyridsiatom roku brali Židov do koncentráku, tí išli najprv do Terezína a z Terezína potom do tých všelijakých ,endlager‘, odkiaľ sa nikdy nevrátili. Nás ale nevzali, pretože my sme boli, pretože otec sa narodil na Slovensku a to znamenalo, že on bol cudzinec. Lenže to bolo trochu priehľadné. O rok neskôr sme počuli, že to sa skončí a že Nemci tam berú aj cudzincov do transportov. A keď sme to počuli, tak môj otec sa rozhodol utiecť na Slovensko. To bola taká komunistami organizovaná expedícia, to bolo na lyžovaní v Jesenických horách, pretože to bolo v zime. Lenže lyže nesmeli Česi mať, oni ich museli dať našej víťaznej armáde do Ruska, a tak vlastne nikto nemohol ísť lyžovať. Tak si spomínam, na Wilsonovej stanici boli ľudia a každý mal nejaký luster alebo nejaký veľký predmet, to boli prestrojené lyže a išiel na lyžovanie. To bol vtip. A tak sme prišli tam niekam do Jeseníc a môj otec s matkou boli v saniach, v snehu a išli sme hore a tam bol nejaký colník, ja teraz neviem, či tí komunisti mali toho colníka tiež, či o tom vedel, alebo nie, my sme si ale mysleli, že nie. A ten colník zrazu ukázal, môj otec myslel, že ukázal na neho, ale nebolo to na neho. Môj otec si myslel: ,No teraz to je koniec, teraz nás chytili.‘ Pretože otec myslel, že ten colník povedal nášmu vodcovi, to bol ten komunistický organizátor: ,Tento človek vyzerá židovsky, nie?‘ To ale nebola pravda, on povedal niečo iné, ukazoval niekam inam. Tak sa nič nestalo. Potom nás zobrali na prechádzku a my sme išli na hranice a prešli sme na druhú stranu. Áno, dolu. A to už vodca bol preč, my sme boli sami a colníci, polícia nás chytila, samozrejme. To bolo niekde pri Púchove, tak nás vzali do Púchova na colnicu a potom povedali: ,Vy musíte ísť na súd v Novom Meste nad Váhom.‘ Tak sme tam išli a mali sme šťastie, pretože ten sudca bol, čo sme vtedy nazývali Čechoslovák, on teda bol proti Nemcom a povedal: ,Čo mám s vami robiť? Naspäť vás nemôžem poslať, tak rýchlo do Levoče.‘ My sme ale nechceli nič iné, tak sme sa tešili.“

S partizánmi

„My sme sa rozhodli pridať sa k partizánom. Partizáni nás zobrali ako civilistov, moju matku, môjho otca a mňa. Na to sme neboli pripravení, na taký život. Oni nemali... To bolo veľmi namáhavé pre civilistov, ktorí neboli trénovaní. My sme ani nešli po cestičkách, ale priamo lesom, hore a dole. Premočení sme boli. Moja matka mala také plstené čižmičky, to nasiaklo vodou a nemohla v tom vôbec chodiť. Oni zostali vzadu. Nemohli to vydržať, ale poslali mňa aby som išiel sám s partizánmi ďalej, že oni pôjdu späť do Levoče a pokúsia sa tam schovať. Ja som to nechcel, bol som v hroznom stave. My sme celé dni nemali čo jesť. No a plakal som tam celé dni, ale išiel som ďalej. Tak potom som nevedel, čo sa s nimi stalo. Ja som bol s tými partizánmi, potom som videl, že oni idú na Poľsko a tam nerozumiem reč, a mal som strach. Potom, keď sme prišli do Starej Ľubovne, tam je taká rieka a most. Ten most bol sledovaný Nemcami a partizáni, tam začalo sa strieľať a lietali guľky okolo nás, tak som dostal strach, samozrejme, a potom zobrali zajatcov Nemci a ja sa pamätám, že bolo celkom ticho, nikto sa nepohol. A zrazu počujem, nemecky hovorí. A to bol jeden z tých zajatcov, prosil o milosť. Hovorí: ,Ja mám doma ženu a ja mám deti.‘ A potom bolo zase ticho. Potom som počul také strašné chrčanie, podrezali mu krk. Ja som už nechcel ďalej s partizánmi. Ja som sa rozhodol ísť späť do Levoče. “

Začiatok emigrantského života

„Nakoniec som sa rozhodol zostať [v Anglicku]. To bolo spojené so štúdiom, ja som chcel študovať hudbu a tam pred vojnou mali Česi zlatý poklad v banke v Londýne. A to keď nacisti prišli, tak to zmrazili. Tie peniaze po vojne použili na to, že dávali Čechom štipendiá. A také štipendium som dostal, tak som mohol študovať. A študoval som na Royal College of Music niekoľko rokov a tam som začal svoju emigráciu. Moji rodičia tiež, môj otec bol obchodník a tiež stratil všetko kvôli tomu prevratu v Čechách, prvému prevratu. Prišiel do Londýna aj s mojou matkou, tak sme sa zase našli. “

Nacizmus nemeckými očami

„My sme to tam [v Nemecku] zistili spoločne, že nacizmus bol tabuová téma, že ľudia o tom neradi rozprávali. Raz sme boli na prechádzke v lese niekde pri mori a bol tam nejaký lesník, čo pracoval s ,Säge‘, ako sa to povie, elektrickou pílou. Asi počul, že sme hovorili, my s mojou pani sme vždy hovorili po anglicky, to keď emigrujete niekam a tam hovoríte alebo sa učíte novú reč. Ja som vedel po nemecky, ale ona nie, ale my sme vždy hovorili spolu po anglicky a ešte aj dnes. Tak ten človek zistil, že hovoríme po anglicky, tak prišiel k nám a hovoril, ja neviem ako na to prišiel, ale že počas vojny tu na tom poli pracovali Židia. Oni žili niekde v nejakom tábore v Kieli a oni ich vždy transportovali v takom ,Anhänger‘, viete, traktor, a potom taký voz za ním a okolo bol ostnatý drôt. Oni museli stáť a bolo ich toľko, že sa nemohli uhnúť a ako boli na tom poli, a ten voz sa kolísal z jednej strany na druhú, tak vždy kričali od bolesti, keď spadli na ten drôt a ostatní ležali na nich. On hovorí: ,Vtedy ako chlapec som si myslel, že je to strašne zábavné.‘ A potom povedal: ,Ale dnes sa za to hanbím.‘ To mi povedal ten Nemec vtedy. To ma moc ,beeindruckt‘, urobilo to na mňa dojem.“

Koncentračné peklo 1. časť

„Čo som vám nepovedal ešte je to, čo moji rodičia robili v koncentráku. Moja matka o tom rozprávala, môj otec nie. To, čo on robil, som len od nej počul, on len omrvinky povedal. On mal ako kancelársku robotu. V skutočnosti, keď tie spálené mŕtvoly prišli z plynovej komory von, tak on im musel vypáčiť zlaté zuby. A to zlato potom posielali do Švajčiarska Nemci, ako to dnes vieme.“

Koncentračné peklo 2. časť

„Ony tam ležali ako sardinky, jedna na druhej. A nebolo tam vôbec miesto, tak v noci keď museli ísť na toaletu, keď prišli späť, miesto bolo preč. Tak čo urobili? Ľahli si inam a o pár minút bolo zase miesto tam. Tak nejak sa tam dostala cez tie ostatné. A sťažovala sa, že tie ruské ženy, to boli také prasatá, že ony nešli na toaletu v noci a robili to tam na prični nad nimi, takže to kvapkalo dole ten moč celú noc.“

Výpoveď tohto pamätníka bola spracovaná a publikovaná vďaka finančnej podpore EÚ v rámci programu Európa pre občanov – Aktívna európska pamiatka.

logo Europe for Citizens
Vytlačiť