Logo

Ján Hlavinka - Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 - 1945

Obrázok obálky

Poznatky z niekoľkoročného výskumu v slovenských i zahraničných archívoch a výpovedí priamych svedkov udalostí, obsiahnuté v knihe, vnášajú svetlo do dejín dnes už neexistujúcej, a takmer zabudnutej židovskej komunity v okrese Medzilaborce na východnom Slovensku.

Hospodársky zaostalá oblasť, na severe susediaca s Poľskom bola domovom prvých Židov z Haliče už v 18. storočí. V oblasti obývanej prevažne Rusínmi, Židia plne uplatnili svoje nadanie pre obchod a podnikanie a na začiatku 20. storočia už dominovali v hospodárstve ako obchodníci, drobní živnostníci i majitelia drevárskych a stavebných firiem, ktoré poskytovali prácu desiatkam ľudí. V samotných Medzilaborciach Židia dlhodobo tvorili tretinu obyvateľstva. Dôkazom životaschopnosti ich komunity boli dve murované synagógy a samostatná Židovská ľudová škola v centre mestečka. Rozpad Československa a následná zmena spoločenských pomerov v októbri 1938 viedli k radikálnemu zhoršeniu postavenia Židov. V novembri 1938, na základe nariadenia predsedu autonómnej vlády a ministra vnútra Jozefa Tisa, vysídlili z okresu Medzilaborce dvadsať Židov. Kniha v kontexte celoslovenského vývoja zachytáva dosah jednotlivých protižidovských opatrení na Židov z okresu Medzilaborce. Podrobne sa venuje aj problematike likvidácií a arizácií židovských podnikov. Na konkrétnych prípadoch ilustruje charakter celého arizačného procesu v celoslovenskom i regionálnom kontexte. Samostatné kapitoly knihy sú venované dramatickým udalostiam v čase deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942. Na základe výskumu v zahraničných archívoch možno sledovať tragické osudy členov komunity po ich deportácii zo Slovenska. Osobitnú pozornosť si zasluhuje kapitola o organizovaných útekoch niekoľkých medzilaborských Židov vo vlakoch s dreveným uhlím do neutrálneho Švajčiarska na prelome rokov 1942/1943. Posledné kapitoly knihy približujú osudy Židov z okresu Medzilaborce v dobe Slovenského národného povstania, nemeckej okupácie a ich povojnový návrat. Jej súčasťou je rozsiahla fotografická i materiálova príloha.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 3.42MB)

Cena: vypredané


Vytlačiť