Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ján Chryzostom kardinál Korec bude veteránom protikomunistického odboja in memoriam

Poprednej osobnosti Katolíckej cirkvi na Slovensku Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, ktorý zomrel 24. októbra 2015, Ústav pamäti národa priznal dňom 27. októbra 2015 postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam.

ÚPN tak využil možnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a z vlastného rozhodnutia začal konanie, ktoré vyústilo do priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja in memoriam. Súčasne na základe vlastného podnetu ÚPN začal konanie a priznal Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi aj postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam. Začať konanie z vlastného rozhodnutia a vlastného podnetu môže ÚPN iba v prípadoch už nežijúcich osôb. Kardinál Korec sa stal dvanástym účastníkom protikomunistického odboja in memoriam z vlastného rozhodnutia ÚPN a štrnástym veteránom protikomunistického odboja in memoriam z vlastného podnetu ÚPN a nie na základe žiadosti. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák pri príležitosti 25. výročia sviečkovej manifestácie v roku 2013 udelil Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi mimoriadnu cenu ÚPN za zásluhy o zachovanie pamäti národa. Týmto spôsobom ÚPN ocenil hodnotové postoje Jána Chryzostoma kardinála Korca v období neslobody a vyjadril hlbokú úctu a úprimné uznanie človeku, ktorý vzdoroval násiliu a vyznamenal sa v zápase o slobodu, demokraciu a právo v našej vlasti.Foto: ÚPN

Vytlačiť