Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Izraelský veľvyslanec na návšteve ÚPN

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák 21. októbra 2015 prijal na pôde ústavu veľvyslanca štátu Izrael Alexandra Ben-Zvi. Oficiálna návšteva izraelského diplomata sa uskutočnila na pozvanie ÚPN s cieľom informovať ho o aktivitách ústavu súvisiacich s historickým výskumom obdobia neslobody, a zvlášť holokaustu počas II. svetovej vojny.

Stretnutie sa uskutočnilo aj v prítomnosti zástupcov Sekcie vedeckého výskumu Patrika Dubovského a Pavla Makynu. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák priblížil veľvyslancovi nápravu smerovania historického výskumu ústavu k dokumentovaniu zločinov fašizmu a komunizmu a porušovaniu ľudských práv počas totalitných režimov na Slovensku, uskutočnené aktivity, ako aj plány do budúcnosti, či publikačnej činnosti.

V súvislosti s projektmi ÚPN ponúkol konkrétne návrhy na spoluprácu pri nakrúcaní svedectiev pamätníkov, pri organizácii a aktivitách Festivalu slobody, či osvetovo vzdelávacej práci ústavu medzi študentmi a pedagógmi stredných a vysokých škôl na Slovensku. Alexander Ben-Zvi si prevzal aj slovenský preklad Správy Vrbu a Wetzlera, ktorý zabezpečil ÚPN a niekoľko publikácii z produkcie ústavu. Vyjadril spokojnosť s aktivitami a smerovaním ústavu zvlášť v oblasti osvety a vzdelávania a prijal ponuku na spoluprácu medzi ÚPN a veľvyslanectvom štátu Izrael pri dokumentovaní svedectiev pre pamätník Jad va-Shem v súvislosti s udeľovaním ocenenia Spravodlivý medzi národmi tým, ktorí riskovali svoje životy a počas II. svetovej vojny pomáhali židovským spoluobčanom pred tým, aby ich odtransportovali do koncentračných táborov. Vysvetlil postupy dokumentovania svedectiev a úlohu veľvyslanectva v celom procese. S predsedom Krajňákom sa dohodli na výmene a poskytovaní potrebných informácií pre uvedený proces. Veľvyslanec informoval aj o príprave Encyklopédie spravodlivých pod gesciou pamätníka Jad va-Shem, v ktorej budú uverejnené svedectvá zachránených i záchrancov z obdobia holokaustu. Informoval o pripravovaných podujatiach ÚZŽNO a príprave múzea koncentračného tábora v Seredi. Prijal pozvanie na aktivity Festivalu slobody.

Oficiálne stretnutie a rokovanie s veľvyslancom štátu Izrael na pôde ÚPN bolo prejavom snáh vedenia ústavu o dôsledné plnenie poslania ústavu a naštartovanie aktívnej spolupráce a vzájomných priateľských vzťahov v tejto oblasti.

Izraelský veľvyslanec v SR Alexander Ben-Zvi, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN Patrik Dubovský.

Izraelský veľvyslanec v SR Alexander Ben-Zvi, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN Patrik Dubovský.

Izraelský veľvyslanec v SR Alexander Ben - Zvi s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom a kolektívom zamestnancov ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť