Ivan Petranský rokoval s riaditeľom Ústavu pro studium totalitních režimů Danielom Hermanom

13. 10. 2010

V utorok 12. októbra 2010 Ústav pamäti národa navštívila delegácia pražského Ústavu pro studium totalitních režimů, ktorú viedol riaditeľ ústavu Daniel Herman. Delegáciu prijal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Partneri vyzdvihli blízkosť a spoločné ciele oboch ústavov. Informovali sa o zložitej ekonomickej situácii, v akej sa obe inštitúcie v súčasnosti nachádzajú, ako aj o možnostiach získavania mimorozpočtových zdrojov.

Dohodli sa na koordinácii vedeckovýskumných činností a zintenzívnení vzájomnej spolupráce, predovšetkým v oblasti digitalizácie archívnych dokumentov, prepojenia informačných systémov a prípravy spoločných podujatí.

Ivan Petranský prisľúbil aktívny podiel ÚPN na príprave konferencie o dejinách komunistickej strany, ktorá sa uskutoční v Prahe v roku 2011 pri príležitosti 90. výročia založenia KSČ. Daniel Herman ocenil širokú škálu aktivít a podiel Ústavu pamäti národa na procese vyrovnávania sa slovenskej spoločnosti s totalitnou minulosťou.

Vytlačiť