Ivan A. Petranský - 10 rokov Ústavu pamäti národa

Obrázok obálky

S desaťročnou históriou pôsobenia ÚPN oboznamuje publikácia 10 rokov Ústavu pamäti národa, ktorej autorom je predseda Správnej rady UPN Ivan A. Petranský. Reprezentatívna kniha poskytuje komplexné informácie o podmienkach vzniku ústavu, jeho orgánoch, premenách organizačnej štruktúry, dokumentoch, ktoré sú v jeho správe, vedeckých projektoch, usporiadaných konferenciách, osvetových a vzdelávacích aktivitách, audiovizuálnej tvorbe i medzinárodnej spolupráci. Publikáciu dopĺňa bohatý fotografický a obrazový materiál.

Vytlačiť