Ivan A. Petranský, PhD.

Foto

Narodil sa 30. augusta 1976 v Nitre. Roku 2000 absolvoval magisterské štúdium histórie, archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a roku 2005 doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V rokoch 2005 – 2006 bol odborným archivárom v Arcibiskupskom úrade v Trnave. V rokoch 2006 – 2007 pôsobil ako vedecký pracovník v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej v Bratislave. V rokoch 2007 – 2013 bol predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa. Je autorom desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov v slovenských a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Vydal vedecké monografie Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945 – 1946 (2001) a Život pod hviezdou. Osudy Tomáša Dezidera Munka (2008).

Vytlačiť