Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti

18. 11. 2010

Dňa 16. novembra 2010 sa na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti - Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií. O dokumentoch po bývalých tajných službách stredo- a východoeurópskych krajín a o právnych aspektoch a interpretácii dokumentov československej ŠtB spolu hovorilo trinásť odborníkov zo siedmych štátov. Konferencia priniesla nové poznatky o výpovednej hodnote, interpretácii agentúrnych a operatívnych zväzkov, ako aj o spôsobe a pravidlách evidencie dokumentácie.

Konferenciu zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy a Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov.

Foto: príhovor predsedu Správnej rady ÚPN I. Petranského

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského

Foto: zľava C. Buchet, T. Takács, V. Katzuonov a M. Medvecký

O dokumentoch po bývalých tajných službách stredo- a východoeurópskych krajín hovorili aj Constantin Buchet z Rumunska, Tibor Takács z Maďarska, Valeri Katzuonov z Bulharska a moderátor Matej Medvecký

Foto: M. Horeličan z ÚPN, J. Čarnogurský a moderátor panelu O. Podolec

Právnym aspektom agendy ŠtB sa venovali Michal Horeličan z ÚPN, Ján Čarnogurský a moderátor panelu Ondrej Podolec

Foto: publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť