Logo

Interaktívna mapa Slovenska ukazuje pamätníky obetiam komunizmu

Príbehy nespravodlivo prenasledovaných je potrebné stále pripomínať, keďže hrozí, že spoločnosť, ktorá zabudne na svoju históriu, si ju bude musieť zopakovať. Dokumentačno-vzdelávací projekt preto ponúka interaktívnu mapu Slovenska s vyznačeným pamätníkmi, pamätnými tabuľami, sochami, bustami a podobnými pamätnými miestami, ktoré pripomínajú obete komunistickej totality. Mapa je dostupná na webovej stránke www.pamatniky.sk.

Každé pamätné miesto je zaradené do kategórie ako napríklad prenasledovanie cirkví, vojenské tábory nútenej práce a pomocné technické prápory, obete Železnej opony a podobne, a je doplnené o historické fakty a kontext.

Mapa je nielen dokumentáciou pietnych miest, ale aj vzdelávacím nástrojom vhodným pre učiteľov dejepisu či rodičov, využiteľným počas exkurzií a výletov. Zároveň môže byť pomôckou pri plánovaní výročí a pietnych spomienok pre samosprávy.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Tlačovou agentúrou pripravil interaktívnu mapu s miestami, ktoré pripomínajú obete neprávosti spáchané komunistickým režimom na obyvateľoch. Ďalšie pamätné miesta budú na mape postupne pribúdať, preto uvítame informácie o nových pamätných tabuliach či dobové fotografie viažuce sa na konkrétne miesta zo súkromných archívov.

Ústav pamäti národa ďakuje Konfederácii politických väzňov Slovenska a predsedovi KPVS Petrovi Sandtnerovi za poskytnutie cenných podkladov nevyhnutných na prípravu interaktívnej mapy pamätníkov obetiam komunizmu, ako aj za poskytnutie fotografií z odhaľovaných pamätných tabúľ a pietnych spomienok. Rovnako ÚPN ďakuje za poskytnutie fotografií z pamätných miest Tlačovej agentúre Slovenskej republiky.

Vytlačiť