Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Informácia

Na základe žiadosti Policajného zboru SR nebude Ústav pamäti národa poskytovať informácie, ktoré má k dispozícii o osobe, ktorá zaútočila na predsedu vlády SR Róberta Fica, a to z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov. Uvedené sa týka aj dočasného nesprístupňovania zväzku, ktorý na danú osobu založila bývalá Štátna bezpečnosť (ŠtB).
Ďakujeme za pochopenie.

Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že zväzok v kategórii „preverovaná osoba“ nebol zakladaný na príslušníka ŠtB, ani na spolupracovníka ŠtB. Vysvetlenie tejto kategórie zväzku je dlhodobo k dispozícii na webovej stránke Ústavu pamäti národa: „PO spis preverovanej osoby bol zavedený s cieľom sústreďovať písomnosti previerkového charakteru na osoby z hľadiska ich využiteľnosti alebo nebezpečnosti“.

Vytlačiť