Informácia k bezplatnému cestovaniu účastníkov protikomunistického odboja v MHD v Bratislave

Od 16.1.2015 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok a tarifa MHD v Bratislave. Od tohto termínu môžu aj naďalej bezplatne cestovať aj účastníci protikomunistického odboja spolu s ich rodinnými príslušníkmi v priamej línii s trvalým pobytom v SR s tým, že preukazovanie nároku na zľavu im vzniká vlastníctvom bezkontaktnej čipovej karty DPB, a. s. Každý takýto cestujúci je povinný každoročne preukazovať svoj nárok na bezplatné cestovanie aktivovanou zľavou na bezkontaktnej čipovej karte predložením dokladu totožnosti, ktorým sa osvedčí trvalý pobyt na Slovensku. Bezplatné cestovanie je možné iba vo vozidlách MHD (zóna 100 + 101).

Účastníci protikomunistického odboja a rodinní príslušníci v priamej línii k vydaniu bezkontaktnej čipovej karty potrebujú fotografiu s rozmermi 3x3,5cm nie staršiu ako jeden rok, na ktorej zobrazenie musí zodpovedať súčasnej podobe žiadateľa a nasledovné doklady:

- Preukaz (účastník protikomunistického odboja, veterán) vydaný „Ústavom pamäti národa", doklad totožnosti a fotografiu. Rodinný príslušník, t.j. syn/dcéra aj rodný list, manžel/manželka účastníka resp. vdovec/vdova účastníka predložia sobášny list;

alebo

- Preukaz vydaný „Zväzom protikomunistického odboja" opatreného pečiatkou (červená farba) s textom „Oprávnený k bezplatnému užívaniu MHD Bratislava", doklad totožnosti a fotografia. Rodinný príslušník, t.j. syn/dcéra aj rodný list, manžel/manželka účastníka resp. vdovec/vdova účastníka predložia sobášny list;

alebo

- Preukaz vydaný „Konfederáciou politických väzňov Slovenska" opatreného pečiatkou (červená farba) s textom „Oprávnený k bezplatnému užívaniu MHD Bratislava", doklad totožnosti a fotografia. Rodinný príslušník, t.j. syn/dcéra aj rodný list, manžel/manželka účastníka resp. vdovec/vdova účastníka predložia sobášny list.

O prípadných pripravovaných zmenách ktoré by mali nadobudnúť platnosť najneskôr od 1.11. 2015 bude ÚPN informovať na týchto stránkach. Držiteľom bezkontaktných čipových kariet doporučujeme sledovať oznamy Magistrátu hlavného mesta Bratislava a MHD Bratislava.

Vytlačiť