In Between? – Image and Memory. Medzinárodný online fotografický workshop a súťaž

Európska sieť Pamäť a solidarita (ENRS) v spolupráci s Ústavom pamäti národa pozýva amatérskych aj profesionálnych vizuálnych umelcov a ľudí s nadšením pre históriu, kultúrnu antropológiu a sociológiu vo veku 18 – 25 rokov zúčastniť sa online verzie medzinárodného projektu In Between? Image and Memory, ktorý sa zameriava na vzťah medzi vizuálnym umením a pamäťovými štúdiami. Projekt trvá od 3. do 18. augusta 2020, bude pozostávať z webináru, individuálnych online výučbových tried a výslednej fotosúťaže. Prihlásiť sa je možné do 5. júla 2020.

Pre pandémiu COVID-19 bude tohtoročná podoba projektu In Between? mierne odlišná. Hoci nie je možné cestovať po Európe a stretnúť sa naživo, stále sa medzi účastníkmi projektu dá udržiavať živý dialóg. Keďže sa obnovili medzištátne hranice a ľudia majú obmedzené cesty do zahraničia, radi by sme povzbudili mladých umelcov, aby našli stopy pamäti vo svojom bezprostrednom susedstve, vo svojich vlastných mestách a regiónoch. Aké svedectvá môže odhaliť táto nová perspektíva?

Tento rok sa predpokladá, že po prijímacom konaní sa skupine 15 osôb ponúknu dva webináre a individuálne online výučbové triedy s Katarzynou Sagatowskou – poľskou fotografkou, lektorkou, organizátorkou umeleckých podujatí a kurátorkou tohto projektu.

Diela účastníkov projektu vyhodnotí medzinárodná porota zložená z umelcov, historikov a členov tímu ENRS: Martin Kollár (slovenský umelec), prof. Marcela Sălăgean (členka poradného orgánu ENRS), Dr. Annemarie Franke (oddelenie projektov ENRS), Rafał Rogulski (riaditeľ ENRS) a Dr. Ewelina Szpak (akademické oddelenie ENRS). Autori víťazných diel získajú poukazy na nákup fotografického vybavenia. Výstava všetkých diel sa uskutoční na webovej stránke ENRS a na sociálnych sieťach tejto inštitúcie a jej partnerov.

Študenti vo veku 18 – 25 rokov, ktorí sa zaujímajú o kultúru pamäti a fotografovanie, sa môžu do programu In Between? – Image and Memory 2020 prihlásiť s vysvetlením svojej predstavy o budúcom diele inšpirovanom témou pamäti a (miestnych) hraníc, ako aj opisom svojej predchádzajúcej akademicko-umeleckej činnosti, svojich záujmov a osobitnej motivácie pre zapojenie sa do tohto projektu. Vítané sú aj príklady fotografických prác (maximálne tri fotografie).

Prihlášky do projektu možno zasielať výlučne v elektronickej podobe do 5. júla 2020 na adresu: recruitment@enrs.eu. Podrobné prijímacie pravidlá a usmernenia pre kandidátov sú k dispozícii na webovej stránke https://enrs.eu/edition/in-between-2020.

Medzinárodný vzdelávací projekt In Between? iniciovala v roku 2016 sieť ENRS a je určený pre študentov vysokých škôl a nadšencov histórie, kultúrnej antropológie, sociológie a audio-vizuálnych diel. Po otváracom prijímacom procese sú účastníci pozvaní zúčastniť sa interdisciplinárnych workshopov zameraných na kultúru pamäti, audiovizuálne archivovanie a dokumentovanie. Následne uskutočňujú študijné cesty do hraničných regiónov európskych krajín, kde vykonávajú a spracúvajú rozhovory so svedkami histórie použitím metód oral history.

Umeleckou kurátorkou tohto projektu je Katarzyna Sagatowska, poľská fotografka, lektorka a organizátorka podujatí, propagátorka zbierania fotografií v Poľsku. Je absolventkou Inštitútu kreatívnej fotografie na Sliezskej univerzite v Opave v Českej republike (kde si v súčasností robí doktorát) a Varšavskej technickej univerzity. Zaujíma sa o tému vzájomných vzťahov medzi fotografiou a pamäťou. Je odborníčkou poľského Ministerstva kultúry a národného dedičstva a mesta Varšavy. Pôsobí ako členka poroty v súťažiach Young Creative Chevrolet, BZ WBK Press Foto, ShowOFF of Krakow Photomonth a Photographic Publication of the Year (Fotograficzna Publikacja Roku). Je autorkou samostatných výstav a spoluautorkou mnohých skupinových výstav v Poľsku a zahraničí. Je zakladateľkou a majiteľkou galérie a vydavateľstva JEDNOSTKA.

Hlavným organizátorom projektu je Európska sieť Pamäť a solidarita, partnermi sú Ústav pamäti národa, JEDNOSTKA a Sony.

Pozvanka do projektu IN BETWEEN - Image and Memory

Vytlačiť