Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Historici na vedeckej konferencii v Považskej Bystrici o slovenských regiónoch v období neslobody

V dňoch 9. – 10. septembra 2021 sa v Považskej Bystrici konala reprezentatívna vedecká konferencia Regióny v období neslobody 1938 – 1989, na ktorej sa stretli takmer dve desiatky slovenských historikov zastupujúcich renomované odborné inštitúcie a univerzity. Vo svojich príspevkoch analyzovali situáciu v slovenských regiónoch, vrátane vývoja miestnej správy i regionálnu politiku ústredných orgánov v rokoch 1938 – 1989. Konferenciu otvoril svojím príhovorom hostiteľ podujatia -primátor mesta Považská Bystrica a historik doc. Karol Janas, ktorý zdôraznil potrebu výskumu regionálnych dejín, ktorý nám pomôže prehĺbiť naše poznatky o období neslobody. Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy vo svojom príhovore konštatoval, že ÚPN chce touto vedeckou konferenciou nadviazať na predchádzajúce úsilie mapovať dianie v jednotlivých regiónoch v období neslobody. Pripomenul, že témy, ktorými sa ÚPN zaoberá, sa bezprostredne dotýkajú aj situácie v regiónoch.

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, plánuje ÚPN vydať vo forme knižnej publikácie.

Konferenciu otvoril príhovorom primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas

Konferenciu otvoril príhovorom primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas

Na otvorení sa prítomným prihovoril aj predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Na otvorení sa prítomným prihovoril aj predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Úvodnú prednášku mal prof. Martin Pekár z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Úvodnú prednášku mal prof. Martin Pekár z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pohľad do auditória

Pohľad do auditória

Pohľad na predsednícky stôl počas rokovaní konferencie. Prednáša pracovník oddelenia dokumentácie Centra výskumu obdobia neslobody Martin Halmo

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť