Hi-story lessons: Vzdelávanie a učenie sa o európskej histórii 20. storočia

Prezentácia histórie Európy a jednotlivých európskych krajín z rôznych pohľadov, tiež interaktívnym, pútavým a prístupným spôsobom – to je hlavná myšlienka, ktorá vedie projekt Hi-story lessons: Vzdelávanie a učenie sa o európskej histórii 20. storočia. Európska sieť Pamäť a solidarita pozýva učiteľov, študentov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu, aby využili benefity tejto medzinárodnej vzdelávacej on-line platformy.

Webová stránka www.hi-storylessons.eu ponúka viac ako dvesto tém týkajúcich sa Európy v 20. storočí so špecifickým zameraním na históriu šiestich krajín: Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Slovensko, Česko a Rumunsko. Tieto témy vybral a spracoval medzinárodný tím odborníkov – historikov a učiteľov – tak, aby korešpondovali so základnými programami konkrétnych krajín. Materiály boli spracované v materských jazykoch vybraných krajín a v angličtine.

Okrem základných informácií o historických udalostiach webstránka ponúka prehľadný sled udalostí, hĺbkové analýzy najvýznamnejších tém, ako aj animácie o Veľkej hospodárskej kríze z roku 1929 a o vypuknutí prvej svetovej vojny. V júni bude platforma rozšírená o ďalšie tri animácie, ktoré budú venované boľševickej revolúcii, Marshallovmu plánu a udalostiam roku 1968. Všetky budú dostupné zadarmo v rámci Otvorených vzdelávacích zdrojov. Hodnotné vzdelávanie o histórii tak nielen vyučuje, ale aj upúta a je prispôsobené súčasným prijímateľom, zdôraznil riaditeľ Európskej siete Pamäť a solidarita Rafał Rogulski.

Súčasná verzia Hi-story lessons je pilotnou verziou, ktorá bude v najbližších rokoch rozšírená. Každý, kto má záujem o spoluprácu alebo chce zdieľať svoj názor na platformu s jej tvorcami, je pozvaný kontaktovať ENRS na hi-story@enrs.eu.

Animácie z pripravovaných vzdelávacích videí:

Animácia z pripravovaných vzdelávacích videí.

Animácia z pripravovaných vzdelávacích videí.

Animácia z pripravovaných vzdelávacích videí.

Animácia z pripravovaných vzdelávacích videí.

Animácia z pripravovaných vzdelávacích videí.

Animácia z pripravovaných vzdelávacích videí.

Zdroj: ENRS

Vytlačiť