Hi-story lessons. História v animáciách

Predstaviť a vysvetliť interaktívnym a pútavým spôsobom zložitosť dejín 20. storočia mladému publiku je cieľom animácií na internetovej stránke Hi-story Lessons.

Európska sieť Pamäť a Solidarita (European Network Remembrance and Solidarity) spolu s Inštitútom Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc (Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung) predstavujú druhý pilotný krátky film o dejinách 20. storočia. Po venovaní sa problematike začiatku prvej svetovej vojny, ako to bolo urobené v prvom videoklipe, sa autori zamerali na ďalší dôležitý fenomén tohto obdobia: Veľkú hospodársku krízu v roku 1929. Toto video nám poskytuje zrozumiteľné a vizuálne uhladené rozprávanie analyzujúce príčiny a dôsledky smutne známeho ekonomického krachu.

Profesori, ktorí sa podieľali na spracovaní animácie sú: odborník na globálne hospodárske dejiny Prof. Peer Vries a autor dejepisných učebníc Prof. Wojciech Roszkowski. Film vznikol v spolupráci s grafickým štúdiom Rzeczyobrazkowe. Možno si ho pozrieť online na: bit.ly/GreatCrisisAnimation.

Obe videá sú v rámci voľne dostupných vyučovacích zdrojov dostupné bezplatne v 7 jazykoch (anglickom, českom, nemeckom, maďarskom, poľskom, rumunskom a slovenskom).

Animácie sú súčasťou väčšieho projektu s názvom " Hi-story lessons. Teaching & learning about 20th-century European history" ("Hi-story Lessons. Vyučovanie a učenie sa o dejinách Európy 20. storočia"). Nasledujúce mesiace budú venované vytvoreniu ďalších animácií, ktoré sa budú venovať problematike Marshallovho plánu, udalostí v roku 1968 a ruských revolúcií v marci a októbri 1917.

Vytvorenie pilotných animácií by nebolo možné bez finančnej podpory Splnomocnenkyne pre kultúru a médiá spolkovej vlády (Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesregierung), Nemecko; rovnako tiež bez podpory nasledujúcich partnerov: Ministerstva kultúry a národného dedičstva (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Poľsko; Ministerstva ľudských kapacít (Nemzeti erőforrás minisztérium), Maďarsko; slovenského Ministerstva kultúry; Ministerstva kultúry (Ministerul Culturii și Identității Naționale), Rumunsko; slovenského Ústavu pamäti národa; Európskej asociácie učiteľov dejepisu (European Association of History Educators EUROCLIO), Holandsko; Ústavu národnej pamäti (Instytut Pamięci Narodowej), Poľsko; Post Bellum, Česká republika; Maďarskej akadémie vied (Magyar Tudományos Akadémia) a Základnej školy a Gymnázia Mihálya Fazekasa v Budapešti (Fazekas Mihály Gyarkorló Általános Iskola és Gimnázium), Maďarsko.

Vytlačiť