GRZEGORZ MAJCHRZAK: Preteky mieru (a nepokoja) 1969

Preteky mieru boli najväčším a najprestížnejším cyklistickým športovým podujatím, ktoré organizovali tzv. ľudovodemokratické štáty (Poľská ľudová republika, Československá socialistická republika a Nemecká demokratická republika) už od roku 1948. Vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 okrem brutálne potlačenie tzv. Pražskej jari, priniesol komplikácie aj do jeho organizovania. Už 21. ročník pretekov, ktorý prebiehal v máji roku 1968, sa uskutočnil v značne obmedzenej miere. Prípravy nasledujúceho ročníka v roku 1969 skomplikovala neochota československej strany participovať na organizácii cyklistického podujatia, ktorá vyplývala z poľskej spoluúčasti na invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Výsledkom bolo, že Československo nepostavilo na štart Pretekov mieru v roku 1969 svoje národné družstvo a cez jeho územie prechádzal pelotón len počas jedinej etapy. Príspevok sa zaoberá organizačnou genézou podujatia a komplikáciami, ktoré vyplývali z neochoty československých športových a politických predstaviteľov podieľať sa na organizovaní najväčšieho cyklistického sviatku v celom sovietskom bloku.

Vytlačiť