Florin Abraham: Rumunská revolúcia 1989. Historický kontext, priebeh a dozvuky

Za tri desaťročia od pádu komunizmu sa v Rumunsku zhromaždilo obrovské množstvo informácií, ktoré je veľmi náročné hodnotiť dokonca aj pre historikov. Existujú monografie, zbierky dokumentov, aj memoáre. Avšak na to, aby sme mohli poskytnúť základné informácie o historickej udalosti, ktorú aj v súčasnosti sprevádzajú polemiky a spory, potrebujeme štúdie používajúce postup syntézy. Cieľom tejto štúdie je ponúknuť prehľad hlavných udalostí Rumunskej revolúcie, s použitím aktuálnej bibliografie a najnovších interpretácií. Autor použil ideografickú metódu, aby čitateľom poskytol všeobecný pohľad na túto historickú udalosť, ktorá spadá do kategórie „zlomových bodov".

Vytlačiť