Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Filmová projekcia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré mesto v kine Film Europe, 05. - 06. 10. 2016

V kine Film Europe na Štefánikovej ul. č. 25 sa v stredu a vo štvrtok 5. - 6. októbra 2016 uskutočnila filmová projekcia a diskusia pre žiakov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré mesto. Zo 7 oslovených škôl prijali pozvanie všetky základné školy. V stredu prišli žiaci deviatych ročníkov s pedagógmi zo základných škôl na Hlbokej ceste 4 a uliciach Jelenia 16, Škarniclova 1, Mudroňova 83 a vo štvrtok zo základných škôl na uliciach Dubová 1, Grössligová 48 a Vazovova 4.

Počas dvoch blokov v obidva dni so začiatkom prvého o ôsmej a druhého o desiatej hodine dopoludnia mali žiaci a pedagógovia možnosť vidieť tri krátke filmy: hraný komiksportrét slovenského letca Imricha Gablecha, 2 krátke filmy z cyklu RTVS Moje povstanie o statočných ľuďoch, ktorí nezištne pomáhali partizánom počas SNP – Marta, ktorú hrala Dominika Cibulková a Zoltán, ktorého stvárnil Miroslav Šatan. Ako posledný nasledoval dokumentárny film ÚPN o pašovaní literatúry do Československa Stopy v snehu, režiséra Slavomíra Zrebného, pracovníka Referátu Oral History ÚPN. Program zavŕšila diskusia s historikmi ÚPN – Pavlom Jakubčinom, Patrikom Dubovským, pracovníkov Sekcie vedeckého výskumu ÚPN a jedným z ústredných postáv filmu Stopy v snehu, kapucínom Tomášom Koncom. Celkovo sa filmovej projekcie, na ktorú bol vstup voľný, sa zúčastnilo 153 žiakov a pedagógov.

Vytlačiť