Film Junáci z prachu na obrazovkách STV

Vo štvrtok 17. novembra 2011 si o 18.10 hod. na Dvojke môžete pozrieť film Ústavu pamäti národa Junáci z prachu. Dokument režiséra Tomáša Viteka ponúka unikátne svedecké výpovede „old skautov“, ľudí, ktorí kvôli svojmu členstvu v skautingu zažívali prenasledovanie a šikanu moci. Ide o hnutie, ktoré sa „previnilo“ svojimi princípmi ľudskosti nezlučiteľnými s vtedajšou mocou. Film prostredníctvom jedinečných dobových materiálov dokresľuje históriu skautingu na Slovensku.
V repríze bude film vysielaný v piatok 18. novembra 2011 o 11.30 hod.

Vytlačiť