Festival slobody pripomenie bratislavský pochod študentov zo 16. novembra 1989

Bratislavskí vysokoškoláci si v roku 1989 chceli pripomenúť Medzinárodný deň študentstva už 16. novembra. Počas zhromaždenia, ktoré vyústilo do pochodu centrom Bratislavy, začali nahlas žiadať viac slobody a spontánne sformulovali konkrétne požiadavky. Tieto udalosti pripomenie v pondelok 16. novembra aj program Festivalu slobody.

V predvečer Medzinárodného dňa študentstva roku 1989 sa v Bratislave konal protestný pochod vysokoškolských študentov, ktorý sa začal na dnešnom Hodžovom námestí a skončil pred budovou ministerstva školstva na Dobrovičovej ulici. Počas pochodu študenti požadovali začatie dialógu o problémoch školstva, reformy a viac slobody.

Priami účastníci pochodu, členovia vlády a zástupcovia Univerzity Komenského a Ústavu pamäti národa si tieto udalosti pripomenú pietnou spomienkou pred budovou Rektorátu UK na Šafárikovom námestí v Bratislave, kde je od roku 2009 vďaka ÚPN a UK umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca študentský pochod zo 16. novembra 1989. Každoročná spomienka, ktorá sa bude konať za dodržania hygienických opatrení a s obmedzeným počtom účastníkov, sa uskutoční 16. novembra o 11.00 hod.

Už tradičnou súčasťou Festivalu slobody sú aj výstavy a jedna z nich sa zameriava práve na udalosti zo 16. novembra 1989. Slávnostné sprístupnenie výstavy Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku bude v pondelok 16. novembra o 12.00 hod. pred budovou Zichyho paláca na Ventúrskej ulici v Bratislave a po ňom bude nasledovať v Staromestskej galérii Zichy autorské sprevádzanie s niekdajšími študentmi Filozofickej fakulty UK a priamymi účastníkmi pochodu. Na prehliadke môže byť vzhľadom na aktuálne opatrenia maximálne šesť osôb, preto pripravíme viacero sprevádzaní
za sebou.

Výstava Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku prostredníctvom archívnych dokumentov a fotografií približuje priebeh udalostí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej študenti stáli pri zrode Študentského hnutia v Novembri 1989. Jednotlivé panely zobrazujú vývoj od nepovolenej demonštrácie slovenských študentov 16. novembra 1989, zorganizovanej poslucháčmi FF UK, cez vytvorenie prvého študentského štrajkového výboru na Slovensku v Aule UK v pondelok ráno
20. novembra 1989 až po prvé slobodné voľby vedenia fakulty 6. decembra 1989.

Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť v Staromestskej galérii Zichy na Ventúrskej ulici v Bratislave až do 6. decembra. Galéria je otvorená od utorka do soboty od 14.00 do 18.00 hod. V týchto dňoch bude počas otváracích hodín zabezpečené autorské sprevádzanie výstavou niektorým z priamych účastníkov pochodu študentov.

Študentský pochod a revolučné udalosti Novembra '89, ale aj vysokoškolský život, jeho podmienky, možnosti a obmedzenia štúdia do roku 1989 približuje aj diskusia Slovenskí študenti proti režimu. Diskusiu s priamymi účastníkmi pochodu Dagmar Füle, Milanom Novotným a Radoslavom Števčíkom záujemcovia nájdu na YouTube kanáli Ústavu pamäti národa a na portáli Aktuality.

Diskusia Slovenskí študenti proti režimu na YouTube ÚPN.

Diskusia Slovenskí študenti proti režimu na portáli Aktuality.

Tabuľa 16.11.1989 - Šafárikovo námestie (Foto: ÚPN)

Tabuľa 16.11.1989 - Šafárikovo námestie (Foto: ÚPN)

Vytlačiť