Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Festival slobody 2015 pokračoval a skončil vo východoslovenskom regióne

V. ročník Festivalu slobody 2015, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 pokračoval v dňoch 18. - 19. novembra 2015 vo východoslovenskom regióne.

Multižánrový festival, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa v Bratislave sa tak aj tento rok svojimi programovými aktivitami priblížil do regiónov ako jednodňová filmová prehliadka, spojená s diskusiami a iným zaujímavým programom. Tento raz v mestách Prešov a Humenné. V prešovskom kine Scala a humenskom kine Fajn mali účastníci v prevažnej miere z radov študentov možnosť vzhliadnuť projekcie dokumentárnych a hraných filmov s tematikou venovanou totalitným režimom. Po projekciách sa uskutočnili diskusie s tvorcami a historikmi a nechýbal na nich ani predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Atmosféru príjemného stretnutia, ale i návratu do čias neslobody a k dokumentárnemu filmu pod názvom "Stopy v snehu" o pašovaní literatúry do Československa, v Prešove navodila piesňami Karla Kryla Viktória Olejárová. So študentami diskutovali aj prof. Alexander Tomský, historik Pavol Jakubčin, režisér Slavomír Zrebný a Ján Vecan, priamy aktér pašovania literatúry. Na záver každého večera mohli účastníci vidieť skvelý film pod názvom "Bež, chlapče bež".

V. ročník Festivalu slobody sa tak definitívne úspešne skončil a jeho konanie prispelo k procesu zachovania pamäti národa na totalitný komunistický režim pre budúce generácie. Festival slobody 2015 splnil svoj cieľ v duchu zámeru, aby nebol len nostalgických spomínaním na minulosť, ale skôr pohľadom do zrkadla, aby aj dnešná generácia z poznania našej minulosti lepšie pochopila súčasnosť.

Viki Olejárová sprestrila prešovský program piesňami Karla Kryla.

Hľadisko kina Scala v Prešove.

Diskusia po filme, ktorej sa zúčastnili: Ján Vecan (odsúdený za pašovanie náboženskej literatúry), Ondrej Krajňák (predseda SpR ÚPN), Alexander Tomský (ČR, politológ, spisovateľ a pedagóg), Ján Mitáč (koordinátor Festivalu slobody, ÚPN), Slavomír Zrebný (režisér filmu Stopy v snehu), Pavol Jakubčin (historik ÚPN), .

Pohľad na študentov stredných škôl v kine Fajn v Humennom.

Diskusia so študentmi počas dopoludňajšieho programu v Humennom.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť