FESTIVAL SLOBODY 2012 - Výzva na zasielanie filmov.

Tohtoročné tretie pokračovanie medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody sa uskutoční 6. až 8. novembra 2012 v priestoroch kina LUMIERE v Bratislave. V tomto ročníku chce dať Festival rozsiahly priestor filmovým tvorcom venujúcim sa tvorbe filmov z takzvaného obdobia neslobody a teda kinematografickým dielam, ktoré akýmkoľvek spôsobom spracúvajú tému nacizmu, komunizmu a slobody. Žánrovo je Festival slobody neobmedzený. Filmy je možné zasielať najneskôr do 17. septembra 2012.

Vybrané filmy budú odprezentované na úrovni medzinárodnej, nesúťažnej filmovej prehliadky. Autori, ktorých filmové diela budú na Festival slobody vybrané, budú kontaktovaní formou e-mailu. Na zasielanie filmov, prosím, vyplňte prihlasovací formulár a odošlite ho na emailovú adresu tomas.vitek@upn.gov.sk. Vytlačený a podpísaný formulár tiež zašlite spoločne s filmom na DVD nosiči na poštovú adresu: Ústav pamäti národa, referát Oral history, Námestie slobody 6, 817 83 Bratislava 15. Do rohu obálky uveďte heslo „Festival slobody“.

Vytlačiť