Exkurzia študentov viedenskej univerzity na pôde Ústavu pamäti národa

11. decembra 2015 do Ústavu pamäti národa zavítala návšteva študentov z Viedenskej univerzity, študujúcich odbor slavistiky a ďalších študijných odborov za účelom zoznámenia sa s činnosťou ÚPN v oblasti výskumu novodobých dejín zvlášť obdobia neslobody.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák študentov na pôde ústavu privítal a vo svojom príhovore vyjadril radosť z toho, že sa o činnosť ÚPN a históriu obdobia neslobody na Slovensku, resp. v bývalom Československu v rokoch 1948 - 1989 zaujíma staršia, ale aj mladšia generácia občanov Rakúskej republiky. Študenti sa zúčastnili na projekcii najnovšieho filmu z produkcie ÚPN pod názvom „Stopy v snehu" a následnej diskusii k filme s jeho režisérom Slavomírom Zrebným. Do diskusie sa zapojili aj odborní pracovníci Sekcie dokumentácie a Referátu Oral History. Súčasťou programu návštevy študentov z Viedne bola aj exkurzia v archíve ÚPN spojená s prednáškou o činnosti archívu. Návštevníci si prehliadli depozitné priestory archívu, jeho jednotlivé časti a vybrané archívne materiály. Na záver exkurzie mali študenti možnosť diskutovať aj s pracovníkmi archívu ÚPN o jeho význame a svojej práci. Návšteva rakúskych študentov v ÚPN nebola prvá, ale ani posledná. ÚPN je pre podujatia tohto typu otvorený, lebo zapadajú do procesu zachovania živej pamäti národa aj pre občanov iných krajín, ktorým nie je vzdelávanie v oblasti existencie totalitných režimov a ich následkov ľahostajné v záujme budúcich generácií.

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka k študentom z Viedenskej univerzity.

Foto: Štefan Badura, ÚPN

Vytlačiť