ENRS v liste ministrovi kultúry SR ocenilo aktivitu ÚPN

Riaditeľ medzinárodnej siete Pamäť a Solidarita (ENRS) Rafal Rogulski zaslal ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi informačný list, v ktorom vyzdvihol a ocenil prínos a aktivity predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka a celého ústavu prezentované počas viedenských rokovaní riadiacich orgánov medzinárodnej európskej siete.

Rafal Rogulski v liste okrem iného napísal: „Veľmi rád by som Vám poďakoval za účasť a príspevok pána predsedu Ondreja Krajňáka, ktorý reprezentoval Ministerstvo kultúry SR počas formálnych rokovaní zástupcov ministerstiev zodpovedných za záležitosti ENRS. Prítomnosť a príspevky členov ENRS priniesli konštruktívnu a vysoko odbornú diskusiu podporujúcu rozvoj medzinárodnej európskej siete Pamäť a Solidarita. Tieto stretnutia zástupcov ministrov jednotlivých krajín zároveň umožnili vznik dokumentu, ktorý sa pracovne nazýva „Memorandum porozumenia" a ktorý bude definovať 5 dôležitých oblastí aktivít ENRS, medzi ktoré patria ciele a poslanie medzinárodnej siete ENRS, riadiace orgány ENRS a ich kompetencie, vzťahy medzi sekretariátom ENRS a poradnými orgánmi, finančné a rozpočtové pravidlá a proces prijímania a vylúčenia členov zo siete ENRS. Ešte raz by som rád vyzdvihol príspevok Slovenskej strany a zástupcov v sieti ENRS a vyslovujem želanie, aby naše medzinárodné stretnutia v tomto duchu pokračovali i naďalej a som pripravený aktívne prispievať k ich organizácii."

Európska sieť Pamäť a solidarita vznikla v roku 2005 z iniciatívy Poľska, Nemecka a Maďarska, z dôvodu uvedomenia si potreby prijatia spoločnej európskej politiky v súvislosti s historickými udalosťami 20. storočia, s vojnami, totalitnými diktatúrami či politickými prevratmi pri ktorých najviac trpelo civilné obyvateľstvo. V záujme európskeho ducha zmierenia, a v záujme posilnenia vzájomnej dôvery, či priateľských vzťahov sieť prispieva k rozvoju spoločnej kultúry, s prianím podporiť spoločnú analýzu, dokumentovanie a sprístupnenie poznania minulosti. K podpisu deklarácie vtedy pristúpila aj Slovenská republika, ktorá záväzok prijala v súlade s poslaním Ministerstva kultúry SR, ktoré sa vyššie uvedenou deklaráciou zaviazalo prispieť k skúmaniu totalitnej minulosti, ktorá však nemôže viesť k spochybňovaniu hodnôt humanizmu a demokracie, či výsledkov 1. a 2. svetovej vojny. 2. februára 2009 odstúpil minister kultúry Slovenskej republiky agendu, ktorá bola spracovávaná v rámci tejto siete Ústavu pamäti národa, pretože ciele a úlohy siete sa vyprofilovali tak, že najviac zodpovedali problematike, ktorej sa venuje Ústav pamäti národa.

Ale i napriek náročnosti programu rokovaní ENRS panovala medzi účastníkmi priateľská atmosféra...

Ale i napriek náročnosti programu rokovaní ENRS panovala medzi účastníkmi priateľská atmosféra...

Pracovná atmosféra rokovaní ENRS na Diplomatickej akadémii vo Viedni.

Pracovná atmosféra rokovaní ENRS na Diplomatickej akadémii vo Viedni.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a koordinátor medzinárodnej spolupráce ÚPN Marian Turza počas viedenských rokovaní ENRS na pôde Diplomatickej akadémie vo Viedni.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a koordinátor medzinárodnej spolupráce ÚPN Marian Turza počas viedenských rokovaní ENRS na pôde Diplomatickej akadémie vo Viedni.

Program rokovaní bol náročný...

Program rokovaní bol náročný...

Vedúci predstavitelia medzinárodnej siete ENRS zľava Mathias Weber, Rafal Rogulski a Jan Rydel a zástupca Rumunska Florin Abraham.

Vedúci predstavitelia medzinárodnej siete ENRS zľava Mathias Weber, Rafal Rogulski a Jan Rydel a zástupca Rumunska Florin Abraham.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák pri podpise medzinárodnej zmluvy, ktorá sa týka súhlasu Slovenska so vstupom Rumunska do siete ENRS.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák pri podpise medzinárodnej zmluvy, ktorá sa týka súhlasu Slovenska so vstupom Rumunska do siete ENRS.

Foto: ENRS

Vytlačiť