Dvojitý právny prielom Platformy: Bavorský štátny vyšetrovací úrad v Mníchove začal vyšetrovať zabíjanie nemeckých utečencov na Železnej opone

Bavorský štátny vyšetrovací úrad v Mníchove (LKA München) začína vyšetrovanie zabíjania nemeckých občanov na Železnej opone v niekdajšom Československu. Príslušné trestné oznámenie bolo podané Platformou európskej pamäti a svedomia nemeckému federálnemu generálnemu prokurátorovi. Medzi zodpovedné osoby patria poslední žijúci členovia politbyra Komunistickej strany Československa Milouš Jakeš, Lubomír Štrougal a Peter Colotka. Jednou z nemeckých obetí československej Železnej opony bol aj osemnásťročný Hartmut Tautz, ktorý bol zabitý pri Bratislave v auguste 1986. Toto je po prvý raz, čo Nemecko vyšetruje zabíjanie svojich občanov v zahraničí v období komunizmu, ako aj prvý raz, čo sú vysokí komunistickí predstavitelia vyšetrovaní treťou krajinou.

V auguste 2016 podala Platforma európskej pamäti a svedomia trestné oznámenie federálnemu generálnemu prokurátorovi v piatich signálnych prípadoch zabíjania nemeckých občanov na československých hraniciach s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom za komunizmu. Federálny súd Nemecka rozhodol, že prípad prevezmú úrady v Bavorsku. Posledný vývoj ukázal, že vyšetrovanie povedie štátny vyšetrovací úrad v Mníchove, LKA München.

Platforma vypátrala najmenej 67 osôb, ktoré sú zodpovedné za smrť utečencov a sú alebo môžu byť nažive. Na vrchole reťazca velenia sú stále žijúci členovia politbyra Komunistickej strany Československa Milouš Jakeš, Lubomír Štrougal a Peter Colotka.

Jeden z prípadov sa týka osemnásťročného Hartmuta Tautza, ktorý bol napadnutý psami pohraničnej stráže na hraniciach s Rakúskom, a zomrel bez potrebnej lekárskej pomoci v auguste 1986.

"Sme nadšení, že Platforma píše dejiny práva," hovorí výkonná riaditeľka Platformy Neela Winkelmannová. "Od roku 1989 Nemecko nikdy nevyšetrovalo zabíjanie utečencov z NDR na Železnej opone vo východnom bloku. Zároveň doteraz žiaden štát neobvinil komunistických páchateľov z inej krajiny. To znamená, že konečne sú stŕhané neviditeľné hranice niekdajšieho východného bloku a spravodlivosť sa stáva stále univerzálnejšou hodnotou."

Tlačovú správu vydala Platforma európskej pamäti a svedomia 13. decembra. Ústav pamäti národa je jej členom.

Vytlačiť