Druhé, doplnené vydanie publikácie ÉRA SAMIZDATU. Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 – 1989

V katolíckom prostredí na Slovensku počas obdobia normalizácie (1969 – 1989) vychádzalo vyše dvadsať samizdatových časopisov. Spoločenstvo Fatima zohralo v tejto oblasti dôležitú - a z dnešného pohľadu možno povedať nezastupiteľnú - úlohu.

Spracovávanie histórie samizdatu naráža na svoje informačné zdroje. Všetky udalosti sa odohrávali v maximálnej utajenosti, takže ani sami aktéri často nepoznali všetky užšie alebo širšie súvislosti. Dokumentov a informácií o jednotlivých samizdatoch od Štátnej bezpečnosti taktiež nie je veľa - väčšina z nich totiž bola skartovaná.

V druhom doplnenom vydaní knihy Éra samizdatu historika Ján Šimulčíka je v porovnaní s vydaním z roku 2019 niekoľko zmien. Tie drobné sa týkajú doplnení niekoľkých údajov ako mien, rokov a stotožnení pisateľov článkov samizdatov. Dôležitá zmena je ale v pridaní štyroch nových kapitol, ktoré súvisia s kvantifikovaním počtu vydaných strán samizdatu Spoločenstva Fatima, ako aj jeho spolupracovníkov.

Cena publikácie je 13,00 €, cena pre seniorov a študentov je 8,80 €. Publikáciu si záujemcovia môžu objednať na adrese distribucia@upn.gov.sk.

ISBN 978 – 80 – 89335 – 97 – 8

EAN 9788089335978

Obálka publikácie Éra samizdatu

Vytlačiť