Logo

Doplnenie príslušníkov útvarov ŠtB na Slovensku

Ústav pamäti národa doplnil už zverejnené organizačné a personálne rekonštrukcie krajských a okresných útvarov ŠtB na Slovensku o ďalších 70 príslušníkov, ktorí v rámci nich doteraz neboli uvedení. Doplnených je 12 príslušníkov z bývalého Západoslovenského kraja, 5 príslušníkov z bývalého Stredoslovenského kraja a 53 príslušníkov z bývalého Východoslovenského kraja. Ide o prvý výstup z novej priebežne vykonávanej pracovnej úlohy.

Zoznam príslušníkov ŠtB doplnených 8. decembra 2022

Ústav pamäti národa po svojom vzniku nedostal zoznam príslušníkov s priebehom ich služby v útvaroch ŠtB. Štruktúry ŠtB rekonštruuje postupne v závislosti od dostupnosti personálnych podkladov, najmä personálnych spisov príslušníkov a kádrových rozkazov náčelníkov útvarov ŠtB. Veľká časť týchto podkladov sa nachádza v Českej republike, 3359 personálnych spisov príslušníkov ŠtB dostal Ústav pamäti národa do správy od Ministerstva vnútra SR až v tomto roku, ďalších 234 prevezme v najbližšom období. Aj na ich základe je možné identifikovať doteraz nezverejnených príslušníkov ŠtB, resp. dopĺňať niektoré údaje, ktoré pri už zverejnených príslušníkoch chýbajú.

V rokoch 2007 až 2020 Ústav pamäti národa zverejnil 4628 príslušníkov útvarov ŠtB na Slovensku slúžiacich v rokoch 1966 až 1989. V súčasnosti ústav finalizuje rekonštrukciu útvarov vojenskej kontrarozviedky na Slovensku v rokoch 1968 až 1989 a pripravuje rekonštrukciu krajských a okresných útvarov ŠtB na Slovensku pred rokom 1966.

Vytlačiť