Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Domáci a zahraničný protinacistický odboj

Slovensko v rokoch 1938 - 1945 » Domáci a zahraničný protinacistický odboj

Počas druhej svetovej vojny pôsobili Slováci aj v zahraničných jednotkách krajín protinemeckej aliancie, napr. v britskej RAF, v severnej Afrike, ZSSR, čím sa zapojili do ozbrojeného boja proti Nemecku a jeho spojencom. Viacerí Slováci pôsobili aj v politických centrálach česko-slovenského zahraničného odboja. Na Slovensku sa sformovali odbojové skupiny rozličného politického zafarbenia. Ich činnosť prerástla do ozbrojeného povstania v auguste 1944, ktoré bolo vojensky potlačené nemeckou brannou mocou.

Foto: Jaroslav Fabok

FABOK JAROSLAV

Život Jaroslava Faboka bol plný prekážok. Už ako chlapec sa kvôli otcovi alkoholikovi musel postaviť na vlastné nohy a postarať sa o rodinu. Počas vojny sa zapojil do odboja a neskôr aj do Slovenského národného povstania. Ostro vystupoval proti totalitnému režimu a jeho praktikám. Ako tajomník Demokratickej strany pracoval do februára 1948, kedy ho spolu s ostanými funkcionármi DS zatkli a uväznili. Ťažko pracoval v uránových baniach, no ako zázrakom sa mu podarilo prežiť a podať dôležité svedectvo.

Foto: Richard Kolban

KOLBAN RICHARD

Ako šestnásťročný zažil Richard Kolban hrôzy sovietskych pracovných táborov. Po dvoch rokoch, keď sa v Sovietskom zväze na podnet generála Svobodu začínalo formovať česko-slovenské vojsko, bol z gulagu prepustený a pridal sa k stovkám dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili zo všetkých koncov ZSSR. Postupne s vojskom prešiel až na Slovensko a zúčastnil sa mnohých oslobodzovacích bojov na našom území.

Foto: Helena Kordová

KORDOVÁ HELENA

Manželka plukovníka Alexandra Kordu, ktorý bol v roku 1949 Štátnou bezpečnosťou odsúdený na doživotie. Po celých desiatich rokoch väzenia a mučenia zomrel dňa 13. septembra roku 1958. Helena bola odsúdená na 14 rokov, z ktorých 10 prežila v táboroch nútených prác.

Foto: Ján Okoličáni

OKOLIČÁNI JÁN

Muž, ktorý od útleho detstva miloval prírodu. Tohto čestného a zásadového človeka označili za nespoľahlivého a pripravili ho o možnosť dokončiť vysokoškolské štúdium. Za svoju vlasť bojoval nielen na východnom fronte, ale zapojil sa aj do udalostí nasledujúcich po vypuknutí SNP. Jeho túžbu hospodáriť na rodinnom majetku mu prekazila povojnová ľavicová vláda, ktorá ho pripravila o všetko.

Foto: Anton Petrák

PETRÁK ANTON

Ako kariérny dôstojník odišiel v čase II. svetovej vojny bojovať do československých zahraničných légií. Po návrate do vlasti sa stal nepohodlným komunistickému režimu, ktorý ho okrem vykázania z armády prenasledoval a väznil.

Foto: Heliodor Píka

PÍKA HELIODOR

Celý život venoval boju a práci v prospech svojej vlasti, ktorú uprednostňoval pred vlastnou rodinou. Po roku 1948 však tento výnimočný človek a vlastenec skončil na popravisku.

Foto: Jaroslav Plávka

PLÁVKA JAROSLAV

Jaroslav Plávka sa narodil 26. júna 1926 vo Vavrišove, okres Liptovský Mikuláš. Jeho otec ako murár pracoval v USA. Mal štyroch súrodencov, ktorí sa v čase vojny zapojili to protifašistického odboja a do SNP. Spolu aj so švagrom Jánom Dzuriakom (1904) zachránil počas vojny 24 osôb, z toho 17 židovských. Po potlačení SNP ale aj po Februári 1989 bol svedkom zatýkania viacerých osobností. V časoch normalizácie a politických čistiek bol označený za veľkého revizionistu.

Foto: Branislav Tvarožek

TVAROŽEK BRANISLAV

Branislav Tvarožek je celoživotným bojovníkom proti totalitám. Rodinná výchova k demokratickým princípom predznamenala jeho odvážne činy, robil vždy to, čomu veril. Najskôr ako mladý študent počas druhej svetovej vojny zatieral s priateľmi nemecké heslá a hákové kríže, za čo bol vylúčený zo školy. Pomáhal svojmu otcovi pri zásobovaní povstaleckých skupín v Slovenskom národnom povstaní a ako člen Vysokoškolského strážneho oddielu patril k vycvičenej a vyzbrojenej jednotke, ktorá ochraňovala generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta do posledných chvíľ pred ich zajatím 3. novembra 1944 nemeckými jednotkami. Po vojne za pomoc na úteku svojmu bratrancovi Živodarovi Tvarožkovi, spravodajcovi protikomunistickej skupiny pôsobiacej zo zahraničia, bol odsúdený vo vykonštruovanom politickom procese „Živodar Tvarožek a spol.“ na päť rokov. Po návrate z väzenia ostal dlhé roky len „občanom druhej kategórie“.

Vytlačiť