Dohoda o spolupráci

V Bratislave bola 6.11.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Českej republike, Archívom bezpečnostných zložiek Českej republiky a Ústavom pamäti národa. Dohodu o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu, vzdelávacích projektov a dokumentácie podpísali riaditeľ ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, PhD., riaditeľ ABS PhDr. Ladislav Bukovszky a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský PhD.

Vytlačiť