Logo

Dni otvorených dverí v Archíve ÚPN

Ústav pamäti národa organizuje v dňoch 10. a 11. novembra 2022 Dni otvorených dverí v Archíve ÚPN. Súčasťou programu, ktorý je naplánovaný 10. novembra od 9.00 do 18.00 hod. a 11. novembra od 9.00 do 15.00 hod., bude prehliadka priestorov Archívu ÚPN, ukážky dokumentov, dobovej tlače, filmových záberov a tematická výstava venovaná Ochrane štátnej hranice s Rakúskom v rokoch 1951 - 1989 .

Archív ÚPN sídli na Miletičovej ul č. 7 v Bratislave (v areáli priestorov Saleziánov Don Bosco). Vstupy do priestorov archívu budú každú celú hodinu. V prípade organizovaných skupín (nad desať osôb) je potrebné prehliadku vopred rezervovať. Maximálny počet účastníkov na jeden vstup je dvadsať osôb.

Plagát DOD 2022

Vytlačiť