Diskusný večer Združenia katolíckych duchovných Pacem in Terris

30.10.2008

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN sa v Poľskom inštitúte konala diskusia venovaná problematike Združenia katolíckych duchovných „Pacem in Terris“ v rokoch 1970 -1989 za účasti doc. ThDr. Jozefa Haľka z Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a Mgr. Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa.

Foto: Zľava P. Dubovský, moderátor T. Klubert, J. Haľko.

Zľava: Patrik Dubovský, moderátor Tomáš Klubert, Jozef Haľko

Foto: Publikum.

Publikum.

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť