Logo

Diskusný večer v Prešove 11. júna 2018 - Obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968

Ústav pamäti národa v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a Krajským múzeom v Prešove Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na diskusiu

OBNOVENIE GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V ROKU 1968

Hostia:
Mons. Dr.h.c., ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. (prešovský arcibiskup a metropolita)
Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. (Prešovská univerzita)
Pavol Jakubčin, PhD. (Ústav pamäti národa)

Moderátor:
doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

Podujatie sa uskutoční v pondelok 11. júna 2018 o 17.00 hod. v priestoroch Krajského múzea v Rákociho paláci na Hlavnej 86 v Prešove.

Vytlačiť