Diskusný večer v Košiciach: RUSÍNI A UKRAJINCI NA SLOVENSKU V HISTORICKÝCH PREMENÁCH 20. STOROČIA

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o RUSÍNI A UKRAJINCI NA SLOVENSKU V HISTORICKÝCH PREMENÁCH 20. STOROČIA.

Diskutovať budú: Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc.; Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. a
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.

Podujatie sa uskutoční v utorok 19. júna 2012 o 16.30 hod.
v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť