Diskusný večer v Košiciach o socialistickom školstve

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o školstve na Slovensku v rokoch 1945 –1989.

Diskutovať budú: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Katedra histórie FF UPJŠ) a doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. (Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach).

Podujatie sa uskutoční v utorok 12. februára 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť