Diskusný večer v Košiciach o autonómii Slovenska

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o autonómii Slovenska na prelome rokov 1938/1939.

Diskutovať budú: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ) a Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa).

Podujatie sa uskutoční v stredu 10. októbra 2012 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť