Diskusný večer v Košiciach 28. októbra 2015 - projekcia filmu STOPY V SNEHU

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu nového filmu Ústavu pamäti národa

STOPY v SNEHU

o pašovaní náboženskej literatúry na Slovensko počas komunistického režimu, spojenú s diskusiou s režisérom filmu Mgr. art. Slavomírom Zrebným (ÚPN) a historikmi: ThDr. Petrom Borzom, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove) a Mgr. Pavlom Jakubčinom, PhD. (ÚPN).

Podujatie sa uskutoční v stredu 28. októbra 2015 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Vytlačiť