Diskusný večer v Košiciach 25. novembra 2014 - Ťažké päťdesiate roky...

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu

Ťažké päťdesiate roky...

Diskutovať budú: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opave) a PhDr. Richard Pavlovič, PhD. (Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník). Podujatie sa uskutoční v utorok 25. novembra 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť