Logo

Diskusný večer v Košiciach 25. februára 2015 - Čo sme našli v archívoch?

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu

ČO SME NAŠLI V ARCHÍVOCH?
ARCHÍVNE PRAMENE Z OBDOBIA NESLOBODY

Diskutovať budú: Mgr. Martin Bartoš (Archív mesta Košice), Ing. Marián Gula (Ústav pamäti národa) a PhDr. Richard Pavlovič, PhD. (Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník).

Podujatie sa uskutoční v stredu 25. februára 2015 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Vytlačiť