Logo

Diskusný večer v Košiciach 24. februára 2016 - Naprávanie narušenej pamäti - muzealizácia kultúrneho dedičstva Nemcov v Českej republike

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Collegium Carolinum München a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na prednášku

Naprávanie narušenej pamäti
muzealizácia kultúrneho dedičstva Nemcov v Českej republike

historika Jana Šíchu (Collegium Bohemicum) spojenú s diskusiou.

Podujatie sa uskutoční v stredu 24. februára 2016 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Vytlačiť