Diskusný večer v Košiciach 23. septembra 2014 - Povstanie a okupácia

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu

Povstanie a okupácia
Slovensko v rokoch 1944-1945

Diskutovať budú: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach) a Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční v utorok 23. septembra 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.


Vytlačiť